သန္လ်င္ၿမိဳ႕ရဲ႕ အထင္ကရ ေနရာမ်ား

TASTY TRIP : သန္လ်င္ အပိုင္း(၃)
သန္လ်င္မွာ လူသိမ်ားတဲ့ ေနရာတစ္ခုုကိုု ျပပါဆိုုရင္ ၿမိဳ႕မေစ်းကိုုလည္း ျပႏိုုင္ပါတယ္။ အခုုျမင္ေတြ႔ေနရတဲ့ သန္လ်င္ၿမိဳ႕မေစ်းကိုု ၁၉၈၈ ေနာက္ပိုုင္းမွာ အသစ္ျပန္လည္တည္ေဆာက္ခဲ့တာပါ..............
ဟိုးအရင္တုန္းက ျမန္မာႏိုင္ငံအထက္ပိုင္းေတြကေန ထြက္လာတဲ့ ေရနံစိမ္းေတြကို ပိုက္လိုင္းေတြနဲ႔ သြယ္ယူၿပီးသန္လ်င္ၿမိဳ႕မွာ ေရနံဆီ၊ ဓါတ္ဆီ၊ ဖေယာင္းတိုင္ေတြကို ခ်က္လုပ္ခဲ့ၾကတာပါ။ အခုကေတာ့ ..............
ေမြ႕ႏြန္းမင္းသမီးေလးက ေႏွာင္းလူေတြသိေအာင္လိုု႔ သူတိုု႔ရဲ႕ ဂႏၱ၀င္မွာစာတင္ေလာက္တဲ့ ခ်စ္ျခင္းဖြဲ႕ ဇာတ္လမ္းေလးတစ္ပုုဒ္ကိုု ဒီလြမ္းေစတီေလးနဲ႔ ဒီေရကန္မွာ ေရးထိုုးထားခဲ့ပါတယ္...............