သန္လ်င္ (အပုိင္း - ၂)

ဒီေျမေပၚမွာသမိုင္းဝင္မယ့္အျဖစ္အပ်က္ေတြ အမ်ားအျပားျဖစ္ခဲ့သလိုု ဒီေျမေပၚ ကတကယ့္အတိတ္ေတြကို အေျခခံၿပီး ပံုေျပာသူတို႔ရဲ႕ စိတ္ကူးပံုေဖာ္မႈေတြကလည္း လူေတြၾကားမွာ ထင္ရွားတဲ့လြမ္းေမာဖြယ္ ခ်စ္ပံုျပင္ေလးတစ္ပုဒ္ကို ေမြးဖြားေပးခဲ့တယ္။