စာေပလႊမ္းမိုးမႈအရွိဆံုးျဖစ္ခဲ့တဲ့ ဂ်ာနယ္ေက်ာ္မမေလး ရာျပည့္ပဲြေတာ္

ဂ်ာနယ္ေက်ာ္မမေလး ႏွစ္ ၁၀၀ ျပည့္အထိမ္းအမွတ္ပဲြကို ဧၿပီ ၁ ရက္ေန႔ကေန ၃ ရက္ေန႔ထိ ျပဳလုပ္ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ဆရာမႀကီးနဲ႔ပတ္သက္လို႔ အမွတ္တရျပန္လည္ေဆြးေႏြးၾကတာေတြ (ေဆြးေႏြးပဲြမွအသံတစ္ခုခု)၊ ဆရာမေရးခဲ့တဲ့ ၀တၳဳေတြအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးၾကတာေတြနဲ႔ ဆရာမႀကီးရဲ႕၀တၳဳ မွတ္တမ္းရုပ္ရွင္ကိုလည္း စီစဥ္ျပသခဲ့ပါတယ္။