သႀကၤန္တြင္းဝတ္စားဆင္ယင္မႈနဲ႔ပတ္သက္လို႔ သူတို႔ဘာေျပာသလဲ

သႀကၤန္မွာ ေရပက္ကစားၾကမယ့္ အမ်ိဳးသမီးေတြ မလံုမၿခံဳ ဝတ္စားဆင္ယင္ရင္ အေရးယူသြားမယ္လို႔ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ရံုးမွာက်င္းပတဲ့ သႀကၤန္တြင္းမႈခင္းႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးနဲ႔ လံုၿခံဳေရးလုပ္ငန္းေတြ ေဆာင္ရြက္မယ့္ အစည္းေဝးမွာေျပာၾကားသြားခဲ့ပါတယ္။ ဒီအေပၚမွာ ျပည္သူခ်စ္အႏုပညာရွင္ေတြရဲ႕ အျမင္ကေရာ ဘယ္လုိရိွသလဲ..။