မိုးကုတ္ၿမိဳ႕က အဂၤလိပ္စစ္သခ်ဳိၤင္းရွိရာ ဘားနဒ္ရြာ

အခုခ်ိန္မွာေတာ့ မိုးကုတ္ၿမိဳ႕ဟာ တြင္းထြက္ပစၥည္းကို အားကိုးေနရံုတင္မကေတာ့ပဲ စိုက္ပ်ဳိးေရးနဲ႔ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဘက္ကို လွည့္လာပါၿပီ။ အခုအပိုင္းမွာေတာ့ မိုးကုတ္က ေက်ာက္မတူးေဖာ္ တဲ့ေနရာေတြမွာ သိပၸံနည္းက်စိုက္ပ်ဳိးထားတဲ့ လက္ဖက္စိုက္ခင္းနဲ႔ ခရီးသြားလုပ္ငန္းအတြက္ အင္မတန္ေကာင္းတဲ့ ဘားနဒ္ေဒသကို ရိုက္ကူးတင္ဆက္ထားပါတယ္။