သႀကၤန္ သူတို႔ ဘယ္မွာရွိမလဲ

ခ်စ္သုေဝနဲ႔ ပက္ထရစ္ရွာတို႔ ဒီႏွစ္ သႀကၤန္ဘယ္ေနရာမွာ ရွိမလဲ။