ေက်ာ္ၾကားလွတဲ့ ဂ်ပန္သခြား စုိက္ပ်ိဳးေရး

ေက်ာ္ၾကားလွတဲ့ ဂ်ပန္သခြား စုိက္ပ်ိဳးေရး (အပုိင္း ၁)

ဂ်ပန္သခြား စိုက္ပ်ိဳးေရးကို ေလ့လာဖို႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အဖြဲ႔သားေတြ ဒီကေန႔ ေရာက္ရွိေနတဲ့ေနရာကေတာ့ ဘုိကေလးၿမိဳ႕နယ္မွာရွိတဲ့ ျမင္းကာကုန္း စံျပေက်းရြာမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီမွာဆုိရင္ေတာ့ လူေျပာမ်ား ေက်ာ္ၾကားေနတဲ့ ဂ်ပန္သခြား စုိက္ပ်ိဳးထားတဲ့ စုိက္ပ်ိဳးခင္းထဲကုိ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ရာက္ရွိေနခဲ့ၾကပါတယ္။

ဂ်ပန္သခြား စုိက္ပ်ိဳးရန္ အေကာင္းဆံုးေျမကေတာ့ ေရဝင္ေရထြက္ရွိတဲ့ေျမ၊ ေနေရာင္ျခည္ ေကာင္းေကာင္းရၿပီး ေလအနည္းငယ္တုိက္တဲ့ ေျမမ်ိဳးမွာဆုိရင္ ေကာင္းစြာျဖစ္ထြန္းပါတယ္။ စုိက္ပ်ိဳးမယ့္ေျမကုိ အနည္းဆံုး ၆ လက္မအနက္ေရာက္ေအာင္ စုိက္ပ်ိဳးေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ထြန္ယက္ၿပီးရင္ေတာ့ ေျမကုိ ျပဳျပင္ေပးရန္ လုိအပ္ပါတယ္။

စုိက္ပ်ိဳးမယ့္ေျမကို ျပဳျပင္ၿပီးရင္ေတာ့ သခြားပင္မ်ား စုိက္ပ်ိဳးရန္ ေဘာင္မ်ားကုိ ျပဳလုပ္ေပးရမွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ေဘာင္မ်ားကေတာ့ မ်က္ႏွာျပင္အက်ယ္ ၄ ေပ ၇ လက္မနဲ႔ ေဘာင္ရဲ႕အျမင့္ကေတာ့ ၁ ေပနဲ႔ ၈ လက္မခန္႔ ရွိရမွာျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ေဘာင္နဲ႔တစ္ေဘာင္ အကာအေဝးကေတာ့ အေပၚထိပ္ ၂ ေပနဲ႔ ေအာက္ေျခက ၁ ေပနဲ႔ ၄ လက္မခန္႔ ခြာေပးရမွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ေဘာင္မ်ားအေပၚမွာ ေျမၾသဇာ ထည့္ရန္အတြက္ ေျမ ၁ ဧကမွာ MPK ၁၅ ပတ္လည္ ႏွစ္အိတ္၊ စူပါ ေဖာ့စဖိတ္ ၁ အိပ္ ၊ ႏြားေခ်း ၁၅၆ ပိႆာ ဒါမွမဟုတ္ရင္ ၾကက္ေခ်း ေကာက္ရိုးေဆြး ၆၂၂ ပိႆာတုိ႔ကုိ ေဘာင္အလယ္တည့္တည့္မွာ ေျခာက္လက္မအနက္ ေျမာင္းဆြဲဲၿပီးေတာ့ ေျမာင္းရဲ႕ေအာက္ေျခမွာ ႏြားေခ်း ဒါမွမဟုတ္ရင္ ၾကက္ေခ်း ေကာက္ရိုးေဆြးကုိ ထည့္ေပးရမွာပါ။

ၿပီးရင္ေတာ့ MPK ၁၅ ပတ္လည္ကုိ ထည့္ေပးရမွာပါ။ ေနာက္ဆံုး စူပါေဖ့ာစဖိတ္ကုိ ထည့္ေပးရပါမယ္။ အထပ္လုိက္ ထည့္ေပးရမွာျဖစ္ၿပီးေတာ့ ၿပီးရင္ေတာ့ ျပန္ၿပီးေတာ့ ဖံုးအုပ္ေပးထားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။