ရိုးရာအစားအစာႏွင့္ ဖလမ္းၿမိဳ႕

တိုင္းရင္းသားတို႔ရဲ႕ ေနထိုင္ရာေဒသေတြအလိုက္ ကြဲျပားတဲ့ ရိုးရာယဥ္ကေက်းမႈေတြ၊ အစားအေသာက္ေတြ၊ ေနထိုင္မႈ ပံုစံေတြက က်မတို႔ ႏုိင္ငံရဲ႕ တန္ဖိုးမျဖတ္ႏိုင္တဲ့ အလွတရားေတြပါ။ ဒီေန႔မွာ က်မတို႔ Tasty Trip အဖြဲ႔သားေတြက ဖလမ္းၿမိဳ႕ထဲမွာ ခ်င္းရိုးရာအစားအစာ တစ္ခုကို ျမည္းစမ္းဖို႕အတြက္ လိုက္ရွာၾကမွာပါ။