ေဗလုဝ တို႔ သႀကၤန္ သံခ်ပ္ စီစစ္ေရးတင္မွာလား

ဒီႏွစ္မဟာသႀကၤန္မွာ သံခ်ပ္အဖြဲ႕ေတြအေနနဲ႔ မိမိတို႔ထိုးမယ့္သံခ်ပ္ေတြကို စိစစ္ေရးတင္ၿပီး ႀကိဳတင္ခြင့္ျပဳခ်က္ ယူရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလိုႀကိဳၿပီး တင္ရတဲ့အေပၚ ေဝဖန္မႈေတြလည္း ရွိေနပါတယ္။ ဝါရင့္သံခ်ပ္ အႏုပညာရွင္ ေဗလုဝကေတာ့ ႀကိဳၿပီးတင္ရတာ အႏၲရာယ္ကင္းတယ္လို႔ မဇၩိမက ေျပာပါတယ္။