သက္ရိွပန္းခ်ီကားတစ္ခ်ပ္ဖန္တီးျခင္း (သို႔မဟုတ္) ဘြန္ဇိုင္းစိုက္ပ်ိဳဳးေရး

ဘြန္ဇိုင္းစိုက္ပ်ိဳဳးေရးဟာ သမာရုိးက်စုိက္ပ်ဳိးေရးနဲ႔ေတာ့ မ်ားစြာ ကြာျခားလွပါတယ္။ သက္ရိွပန္းခ်ီကားတစ္ခ်ပ္ကုိ ဖန္တီးရသလုိမ်ဳိးေပါ့ ...

မဇိၥ်မ မွ တင္ဆက္ေနေသာ အျခားစိတ္၀င္စားစရာ သတင္းမ်ား၊ အင္တာဗ်ဳး အစီအစဥ္မ်ား၊ အားကစား အစီအစဥ္မ်ား၊ ခရီးသြား အစီအစဥ္မ်ား၊ လူငယ္အစီအစဥ္မ်ား၊ ျမန္မာအသိုက္အဝန္းမွ အမ်ိဳးသမီးမ်ားစတဲ့ အစီအစဥ္ေတြကို ေအာက္ပါလင့္မ်ားမွ တဆင့္ ဆက္လက္ ၾကည့္ရႈေလ့လာႏိုင္ပါသည္။

Our websites :
www.mizzimaburmese.com
www.mizzima.com
www.mizzima.tv
www.yope.com.mm