၅ႏွစ္အတြင္း အေသးစားေငြေၾကး၀န္ေဆာင္မႈအျဖစ္ ကန္ေဒၚလာ သန္း၁၀၀ ရင္းႏွီးမည္ဟု ေဒါက္တာစိုင္းဆုိ

၅ႏွစ္အတြင္း အေသးစားေငြေၾကးက႑ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအျဖစ္ အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း ၁၀၀ ကုိ သုံးစြဲသြားမယ္လုိ႔ ျမန္မာပတၱျမားေျမ ေငြေၾကး၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းရဲ႕ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးတာ၀န္ယူထားသူ ေဒါက္တာစုိင္းဆမ္ထြန္းက ေျပာပါတယ္။

ႏုိင္ငံ့ရဲ႕ အႀကီးဆုံးေရသန္႔နဲ႔ အခ်ဳိရည္ထုတ္လုပ္သူ အဆာဟိ လြယ္ဟိန္းကုမၸဏီရဲ႕ ဥကၠဌလည္း ျဖစ္သူ ေဒါက္တာစုိင္းဆမ္ ထြန္းက အရင္ဆုံး သူ႔ရဲ႕ ကုိယ္ပုိင္ေငြ ကန္ေဒၚလာ ၅ သန္းကုိ ရင္းႏွီးသုံးစြဲသြားမွာျဖစ္ၿပီး လုိအပ္လာမယ့္ေငြေတြကိုေတာ့ ဘဏ္ကေန ေခ်းယူမယ္လုိ႔ ေျပာပါတယ္။

လက္ရွိအခ်ိန္မွာေတာ့ ပတၱျမားေျမ ေငြေၾကး၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းကုိ ရန္ကုန္တုိင္း ၿမိဳ႕နယ္ ၁၀ ၿမိဳ႕နယ္မွာ လုပ္ငန္းလည္ ပတ္ခြင့္ေပးထားတာျဖစ္ၿပီး ေနာက္ပုိင္းမွာ မႏၱေလးဘက္မွာပါ တုိးခ်ဲ႕၀န္ေဆာင္မႈေပးသြားမယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ပတၱျမားေျမေငြေၾကး၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းအေနနဲ႔ အဂၤလန္က ကုမၸဏီႀကီးတစ္ခုနဲ႔ ပူးေပါင္းလုပ္ကုိင္သြားဖို႔ နီးစပ္ေနၿပီး ကုမၸဏီနာမည္ကိုေတာ့ ေဒါက္တာစိုင္းဆမ္ထြန္းက ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိထားျခင္းမရွိပါဘူး။