မိုးကုတ္ၿမိဳ႕က ပေလာင္ရြာေလးဆီ

လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္းတစ္ရာေလာက္ကတည္းကရိွခဲ့တဲ့ ဒီရြာေလးဟာ မက္မြန္သီးေတြ၊ မက္မြန္ပင္ေတြေပါမ်ားခဲ့တာကုိ အစြဲျပဳၿပီး မက္မြန္ရြာလို႔ ေခၚခဲ့ရာကေန ဒီေန႔အခ်ိန္မွာေတာ့ ဗမြန္ရြာဆိုၿပီး ေခၚေနၾကတဲ့ ရြာေလးျဖစ္ပါတယ္။ ဒီရြာေလးမွာေတာ့ လက္ဖက္စိုက္ခင္းေတြကုိ ေတြ႔ရမွာျဖစ္သလို ပေလာင္တိုင္းရင္းသား တိုင္းရင္းသူေတြရဲ႕ ရိုးရာဓေလ့ေတြကုိလည္း ေတြ႔ရမွာျဖစ္ပါတယ္။