ကရင္ျပည္နယ္မွ ဂူႀကီးမ်ား

လိႈဏ္ဂူႀကီးမ်ားကုိ ေျမေအာက္ကမၻာ၊ ဒါမွမဟုတ္ ကမၻာသစ္တခုအျဖစ္ တင္စားရပါလိမ့္မည္။ ပံုမွန္ျမင္ကြင္းေတြႏွင့္ ကြဲျပားေနသည့္ အရာေတြ၊ စိတ္၀င္စားဖြယ္ဒ႑ာရီမ်ားႏွင့္ လူတို႔ဖန္တီးရာ အႏုပညာ သမိုင္းအေမြမ်ားကိုလည္း ေတြ႔ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ထိုကမၻာ့သစ္ဆီသို႔ သင္ကုိယ္တိုင္သြားၾကည့္ႏုိင္ရန္ Tasty Trip က ရွာေဖြတင္ဆက္ေပးထားပါသည္။