မိန္းမလွကြ်န္းက မိေက်ာင္းရွာပံုေတာ္

ကၽြန္းကိုလွမ္းေမွ်ာ္ၾကည့္လိုက္ရင္ ဒီေရေတာေတြဟာ ကမ္းစပ္မွာ မိန္းမလွလွႀကီးေတြ တန္းစီၿပီးရပ္ေနသလို လွပေ၀ဆာေနတာေၾကာင့္ ဒီကၽြန္းကို မိန္းမလွကၽြန္းလို႔ေခၚၾကသတဲ့။ ဒီေနရာမွာေတာ့ နတ္ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈမွာ ထင္ရွားလွတဲ့ ေရငန္ပိုင္ဦးရွင္ႀကီးဟာ ယေန႔ခ်ိန္တိုင္ အသက္ရွင္လ်က္ရွိေနတယ္လို႔ ယံုၾကည္ၾကတယ္။ ေမာ္ေတာ္ဦးမွာ ကန္ေတာ့ပဲြေပးၿပီး ဦးရွင္ႀကီးကို ကန္ေတာ့ရင္ မိေက်ာင္းေပၚလာတတ္တယ္လို႔လည္း ဆိုၾကတယ္။ ဒါေပမဲ့ Tasty Trip အဖဲြ႕သားေတြကေတာ့ ေမာ္ေတာ္ဦးမွာ ဘာကန္ေတာ့ပဲြမွ မေပးပဲ မိန္းမလွကၽြန္းတခြင္ မိေက်ာင္းရွာပံုေတာ္ဖြင့္ခဲ့ၾကပါတယ္။