၆၉ ႏွစ္ေျမာက္ ခ်င္းအမ်ဳိးသားေန႔ (ဖလမ္းၿမိဳ႕)

က်မတို႔ Tasty Trip ခရီးစဥ္က အခုဆိုရင္ ခ်င္းေတာင္တန္းေတြရွိရာဆီ ထြက္ခဲ့ပါၿပီ။ ရန္ကုန္ကေန မံုရြာ.. မံုရြာကေန ဂန္႔ေဂၚလမ္းအတိုင္းျဖတ္လို႔ ကေလးၿမိဳ႕ဆီ.... ဒီကေနမွတဆင့္ ခ်င္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းက ဖလမ္းၿမိဳ႕ထိ က်မတို႔အဖြဲ႔သြားၾကမွာပါ။ ကေလးၿမိဳ႕က ထြက္ေတာ့ ညိုေမွာင္ေမွာင္ေတာင္တန္းေတြေပၚ ေကြ႔ကာ ဝိုက္ကာနဲ႔ တစ္ေတာင္ၿပီး တစ္ေတာင္တတ္ခဲ့ပါတယ္။