ျမစ္ေခ်ာင္းေပၚက လူမႈဘဝမ်ား

ဒီေနရာ ဒီေဒသကေတာ့ ပင္လယ္ကို မ်က္ႏွာမူေနတဲ့ ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚေဒသေလးတစ္ခုပါ။ ဒီေနရာေလးေရာက္ဖုိ႔ ဇက္နဲ႔ကူးလိုက္ ကားစီးလိုက္ ရွပ္ေျပးစီးလိုက္ ကုန္းတစ္တန္ေရတစ္တန္ခရီးႏွင္ခဲ့ၾကရတယ္။