သဘာဝရဲ႕မင္းသမီးတစ္ပါး သို႔မဟုတ္ ေမာင္းမကန္

ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ အရွည္လ်ားဆံုးကမ္းေျခ .... သဘာ၀အလွကို အျပည့္အဝခံစားႏိုင္ေသးတဲ့ေနရာ ...ဒါ့အ ျပင္...ငါးဖမ္းေလွေတြရွိေနတဲ့ အပန္းေျဖကမ္းေျခတစ္ခု၊ ပင္လယ္ထင္ရႈးပင္ေတြ အစီအရီရွိေနတဲ့ ကမ္းေျခ၊ ေရက်ခ်ိန္နဲ႔ ေရတတ္ခ်ိန္ေတြမွာ တစ္မ်ဳိးစီလွေနတဲ့ ကမ္းေျခတစ္ခုက ထားဝယ္ခရိုင္ထဲမွာ ရွိေနပါတယ္။ ဒါကေတာ့ ေမာင္းမကန္ကမ္းေျခပ ။ Tasty Trip အဖဲြ႕သားေတြနဲ႔အတူ အဲဒီကမ္းေျခဆီကို သြားရေအာင္။