ငွက္ေပ်ာပင္ကို ဘယ္လို စနစ္တက် စိုက္ၾကမလဲ

ငွက္ေပ်ာပင္ရဲ႕ မူရင္းေဒသကေတာ့ အိႏိၵယနဲ႔ အာရွတုိက္ ေတာင္ပုိင္းကပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ငွက္ေပ်ာအမ်ိဳးအစားေပါင္း ၃၀၀ ေက်ာ္ရွိေပမယ့္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာေတာ့ ဖီးၾကမ္း၊ ရခိုင္၊ သီးေမႊး၊ ဝက္မလြတ္၊ ငွက္ေပ်ာခ်ဥ္၊ ေရႊနီနဲ႔ ေရႊစိမ္းမ်ိဳးေတြကေတာ့ ထင္ရွားလွပါတယ္။

ငွက္ေပ်ာပင္က ေရစီးေရလာေကာင္းမြန္တဲ့ ေျမေနရာမွာဆိုရင္ စုိက္ပ်ိဳးျဖစ္ထြန္းၿပီး သဲေျမမ်ားမွာဆိုရင္ေတာ့ အေကာင္းဆံုးပဲျဖစ္ပါတယ္။ ေရႀကိဳက္ပါတယ္။ ေရဝပ္တဲ့ဒဏ္ကုိလည္း အသင့္အတင့္ ခံႏုိင္ရည္ရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ မုိးေခါင္တာကိုေတာ့ မႀကိဳက္ႏွစ္သက္ပါဘူး။

ငွက္ေပ်ာပင္မ်ားကုိ အပင္ငယ္ အစို႔မ်ားကုိ စုိက္ပ်ိဳးရတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ငွက္ေပ်ာကုိ တစ္သီးစား စိုက္ပ်ိဳးမယ္ဆုိရင္ေတာ့ တစ္က်င္းနဲ႔တစ္က်င္းကုိ ရွစ္ေပခန္႔ ခြာ၍ေသာ္လည္ေကာင္း၊ တစ္ႏွစ္ သံုးႏွစ္ စုိက္ပ်ိဳးမယ္ဆုိရင္ေတာ့ တစ္က်င္းနဲ႔တစ္က်င္းကုိ ဆယ္ေပခန္႔ ခြာ၍ေသာ္လည္ေကာင္း၊ ႏွစ္ရွည္ပင္အျဖစ္ စိုက္ပ်ိဳးမယ္ဆုိရင္ေတာ့ တစ္က်င္းနဲ႔တစ္က်င္းကို ဆယ့္ေျခာက္ေပခန္႔လည္းေကာင္း ခြာ၍ စိုက္ပ်ိဳးေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ စုိက္က်င္းမ်ားကုိ ႀတိဂံပံုစံစနစ္နဲ႔ စိုက္ပ်ိဳးရပါမယ္။

အျပည့္အစုံ - http://www.mizzimaburmese.com/article/24160