၂၀၁၆ ခုႏွစ္ထဲမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံအိမ္ျခံေျမေစ်းကြက္အတြင္း ဘာေတြ ထူးျခားခဲ့သလဲ

ၿပီးခဲ့တဲ့၂၀၁၆ တစ္ႏွစ္စာလုံးအတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံအိမ္ျခံေျမေစ်းကြက္က အ၀ယ္နည္းပါးၿပီး ေစ်းအနည္းငယ္ က်ဆင္း သြားခဲ့တယ္လုိ႔ ေစ်းကြက္ထဲက သတင္းအခ်က္အလက္ေတြအရ သိရပါတယ္။ တစ္ခါ..ဒီႏွစ္ထဲမွာ အိမ္ျခံေျမ အေရာင္း ျပပြဲေတြ အႀကိမ္ေရ မ်ားမ်ား ျပဳလုပ္လာတာကိုလည္း ဒီႏွစ္ရဲ႕ အိမ္ျခံေျမေစ်းကြက္ ထူးျခားခ်က္လုိ႔လည္း အိ္မ္ျခံေျမလုပ္ငန္းရွင္ေတြက ေျပာဆုိၾကပါတယ္။ ဒါနဲ႔ပတ္သတ္တဲ့ သတင္း တင္ျပမႈကုိေတာ့ မထက္ထက္ေအာင္က ေပးပုိ႔ထားတာကုိ ႐ႈစားရမွာျဖစ္ပါတယ္ရွင္။