၁၀ႏွစ္ေက်ာ္အတြင္း က်ဆင္းခဲ့တဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံႀကိမ္၀ါးလုပ္ငန္း အေျပာင္းအလဲေတြ ျဖစ္လာေနၿပီလား

အခု အစုိးရသစ္လက္ထက္ ျမန္မာကေန တင္ပုိ႔တဲ့ ပုိ႔ကုန္ ပစၥည္းေတြအတြက္ အေမရိကန္၀ယ္လက္ေတြ ကေန ပုိ႕ကုန္ အခြန္ အထူးသက္သာခြင့္ GSP ျပန္လည္ေပးအပ္မယ္လုိ႔ ေၾကညာခဲ့တဲ့   ေအာက္တုိဘာလနဲ႔ ႏုိ၀င္ဘာလ ေတြမွာ အဲဒီလုပ္ငန္းေတြအေနနဲ႔ အမွာစာနဲ႔ စုံစမ္းေမးျမန္းတာေတြ တုိးတက္လာတယ္လုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံ ႀကိမ္၀ါးလုပ္ငန္းရွင္ မ်ားအသင္းကေန သိရပါတယ္။ လုပ္ငန္းရွင္ေတြအေနနဲ႔ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ထဲမွာ ပို႔ကုန္ ပုိတုိးၿပီး တင္ပုိ႔နုိင္ဖုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ထားၿပီး အစုိးရ၀န္ႀကီးဌာနေတြရဲ႕ ပ့ံပုိးမႈေကာင္းေကာင္း လုိအပ္ေနတယ္လုိ႔ ေျပာဆုိၾကပါတယ္။ ဒါနဲ႔ ပတ္သတ္တဲ့ သတင္းတင္ျပမႈ တစ္ခုကုိေတာ့ မရႈမ၀ေအာင္က တင္ဆက္ေပးထားပါတယ္။