လက္မွတ္ေစ်းႏႈန္းျမင္႔တက္မႈ အေပၚရွင္းလင္းခဲ႔တဲ႔ ျမန္မာႏို္င္ငံေဘာလံုးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္

က်င္းပျပဳလုပ္ေနတဲ႔ KBZ Bank -19 Cup ဖိတ္ေခၚေဘာလံုးၿပိဳင္ပြဲမွာ လက္မွတ္ေစ်းႏႈန္းေတြ ျမင္႔တက္ခဲ႔တာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ျမန္မာႏို္င္ငံေဘာလံုးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ျပန္လည္ရွင္းလင္းခဲ႔ပါတယ္။ ဘာေၾကာင္႔ လက္မွတ္ေစ်းေတြ ျမင္႔တက္ခဲ႔တာလဲ၊ ေဘာလံုးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကေရာ ဒီအတြက္ဘယ္လိုျပန္ရွင္းခဲ႔သလဲ စတာေတြကို သတင္းအယ္ဒီတာ ကိုရဲရင္႔ေဌးကပဲ စုစည္းတင္ဆက္ေပးမွာပါ