တပ္မေတာ္ ထုတ္ျပန္ခ်က္ စာနယ္ဇင္းသမားမ်ား ကန္႔ကြက္

ကိုးကန္႔လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႔ရဲ႕ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ေတြကို ေရးသားပါက အေရးယူမယ္လုိ႔ ေမလ (၃) ရက္ေန႔မွာ တပ္မေတာ္က ထုတ္ျပန္လုိက္တဲ့ ထုတ္ျပန္ခ်က္ကို သတင္းသမားမ်ား၊ စာနယ္ဇင္းသမားမ်ားက ကန္႔ကြက္လုိက္ပါတယ္။ စာနယ္ဇင္းေကာင္စီ (ယာယီ) ကေတာ့ တပ္မေတာ္ကို ကန္႔ကြက္စာ ျပန္လည္ေပးပို႔ထားပါတယ္။ (႐ိုက္ကူး/တည္းျဖတ္ - ေက်ာ္လင္းေအး)