နာဂခရီးစဥ္ (အပိုင္း -၁)

ဝီဟူးနတ္မင္းလို႔ေခၚတဲ့ အမိကမၻာေျမနတ္ဘုရားကုိ ပူေဇာ္ပသတဲ့ ပြဲေတာ္ႀကီးကေတာ့ ‎နာဂတိုင္းရင္းသား တို႔အတြက္ အလြန္အေရးႀကီးလွတဲ့ ပြဲေတာ္ႀကီးတခုျဖစ္ပါတယ္။
ဘိုးဘြားသမိုင္းနဲ႔ ဆက္ႏြယ္ကာ ထူးျခားခဲ့တဲ့ ဝီဟူး ပြဲေတာ္ႀကီးဟာ ဒီေန႔အခ်ိန္မွာေတာ့ ‎နာဂရိုးရာ ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္ႀကီး အျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းလဲလာခဲ့ပါၿပီ။