မူးယစ္ေဆး

6 days 10 hours ago
23,450 Hits

“အဆုိပါ ပီကာဆာမ်ားကို အသုံးျပဳၿပီး စိတ္ၾကြ ရူးသြပ္ေဆးျပားထုတ္လုပ္ပါက စိတ္ၾကြေဆးျပား သန္း ၁၅၀ ခန္႔ႏွင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း ဖမ္းဆီးရမိတဲ့ ဘိန္း၂.၄၃တန္အား အဆုိပါ ပီကာဆာမ်ားနဲ႔ ထုတ္လုပ္မယ္ဆုိပါက ဘိန္းျ...

Subscribe to မူးယစ္ေဆး