Russia has identified two Skripal suspects

1 week 4 days ago
6,859 Hits

“သူတို႔ ဘယ္သူေတြလည္းဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ သိထားၿပီ။ သူတို႔ကို ေျခရာခံေတြ႔ရွိထားၿပီ။”လို႔လည္း ပူတင္က ေျပာလိုက္တာျဖစ္ပါတယ္။

Subscribe to Russia has identified two Skripal suspects