ေတးသံရွင္ ၀န

1 week 4 hours ago
2,894 Hits

" သူ တရားသျဖင့္ အေခြကို လုပ္ေနတယ္။ အဲ့အေခြေလးလည္းထြက္ေတာ့မယ္။ အဲ့အေခြေလးက မိုက္တယ္ ေပါ့ေနာ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီထဲမွာ ဒီလိုသီခ်င္းေတြပါပါတယ္။ သူဒီလိုသီခ်င္းမ်ိဳးေတြ လုပ္ေနတယ္ ဆိုတဲ့ဟာကို သီခ်...

Subscribe to ေတးသံရွင္ ၀န