မြန္ျပည္နယ္၊ ေပါင္ၿမိဳ႕

1 week 2 days ago
10,665 Hits

အသက္ ၇၈ ႏွစ္အရြယ္ အဘြားအိုတစ္ဦးအပါအ၀င္ ေခြးရူးအကုိက္ခံရေသာ အသက္ ၂ ႏွစ္ ကေလးတစ္ဦး၊ စုစုေပါင္း ၁၅ ဦး တို႔ ဒဏ္ရာမ်ားရရွိကာ ေပါင္ၿမိဳ႕ျပည္သူ႔ေဆးရုံသုိ႔ တင္ပုိ႔ကာ ေခြးရူးျပန္ ကာကြယ္ေဆးမ်ား...

Subscribe to မြန္ျပည္နယ္၊ ေပါင္ၿမိဳ႕