ဆင်ပြတိုက်တွင် ပြသထားသည့် ဗီဒီယိုဖိုင်မှ မြင်တွေ့ရသော  မြင်ကွင်း။ ဓာတ်ပုံ ရဲနိုင်(လောက်ကိုင်)
26 February 2019
ဆင်မုဆိုးများဖမ်းဆီးနိုင်ရေးနှင့် တောဆင်ရိုင်းများ ထပ်မံသတ်ဖြတ်မှုမခံရရေးအတွက် သယံဇာတနှင့...
ဆင်ပြတိုက်တွင် ပြသထားသော အရေခွံခွာခံရသည့်  ဆင်ပေါက်ငယ် ပုံအရုပ်။ဓာတ်ပုံ- ရဲနိုင်(လောက်ကိုင် )
26 February 2019
ဆင်ပြတိုက်သို့ ဝင်ကြေးအား လက်ရှိတွင် သတ်မှတ်ထားခြင်းမရှိသေးဘဲ ၃ လအခမဲ့ဖွင့်လှစ်ထားမည်ဖြစ်...

Mizzima Weekly