ဇွန် ၂၂ ။ ။ တရုတ်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းနှင့် အလယ်ပိုင်း ဒေသများရှိ ဒေသကိုးခုတွင် မိုးသည်းထန်စ...
ပေကျင်း၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၂ ။ ။ တရုတ်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းတွင် ဆီးနှင်းများ ပြင်းထန်ဆိုးဝါးစွာကျဆင...
ရှန်ဟိုင်း၊ ဒီဇင်ဘာ-၂၆ ။ ။ အစိုးရဝဘ်ဆိုက်က ဒေသန္တရအာဏာပိုင်များကို ကိုးကားဖော်ပြချက်အရ...