မြန်မာ့ အာမခံလုပ်ငန်းကနေ အသေးစာအလတ်စား လုပ်ငန်းရှင်တွေ အာမခံမလိုဘဲ ငွေထုတ်ချေးနိုင်ဖို့ က...