ပုဒ်မ ၁၉ ဖြင့်တရားစွဲဆိုခြင်းခံထားရသည့် ဗကသ အဖွဲ့ဝင် ကိုမင်းသွေးသစ်