ပွင့်ဖြူမုန်းချောင်းတံတားသစ်

08 October 2017
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မင်းဘူ-ပွင့်ဖြူ-စလင်း တညောင်လမ်းမကြီးရှိ ပွင့်ဖြူမုန်းချောင်းတံတားသစ...