နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားဟောင်းများ၏ သားသမီးများအား အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် မှ ပထမဦးဆုံးအကြိမ် ပညာသင်စရိတ် ထောက်ပံ့ပေးအပ်