အဘူဂျာ၊ နိုင်ဂျီးယား၊ ဖေဖော်ဝါရီ - ၁၂ ။ ။ အစွန်းရောက် ဘိုကိုဟာရမ်အုပ်စုက ဗုံးအင်္ကျ ီဝတ...
လာဂေါ့စ်၊ နိုင်ဂျီးရီးယား၊ နိုဝင်ဘာ - ၁၉ ။ ။ အာဏာပိုင်များ၏ ပြောကြားချက်အရ နိုင်ဂျ...
(ဂူဂျီဘာ)။ ။ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံ အရှေ့မြောက်ပိုင်း ယိုဘီပြည်နယ် ဂူဂျီဘာမြို့တွင် အသက...