မြန်မာ့ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်တွင် တရုတ်ကိုအားကိုးနိုင်သည်ဟု မစ္စတာစွန်းဂေါ်ရှန်းပြော