မြိတ်ကျွန်းစုရေပြင်အတွင်း ရေမျှောပါလာသည့် ICE အမျိုးအစား မူးယစ်ဆေးဝါး