ဓာတ်ပုံ-လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန
မဂ္ဂါဝပ် ၃ ထောင်ကျော် အထိ ထုတ်ပေးနိုင်မည့် ကျောက်ဖြူ CCGT စီမံကိန်းအပါအဝင် LNG ဓာတ်အားပေး...