ကရင်အမျိုးသား အစည်းအရုံး (KNU) ဥက္ကဋ္ဌ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး စောမူတူးစေးဖိုး

 ဓာတ်ပုံ - ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး(KNU)
11 September 2018
တစ်နိုင်ငံလုံးအပစ်ရပ်လက်မှတ် (NCA) ရေးထိုးထားသော တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်ခေါင်းဆောင်များ...