ဆိုးလ်၊ အောက်တိုဘာ ၂၂ ။ ။ ကိုရီးယားစစ်ပွဲကြောင့် နှစ်ပေါင်း ၆၀ ကျော်ကွဲကွာနေခဲ့သော တောင်န...
ဆိုးလ်၊ စက်တင်ဘာ - ၇ ။ ။ ၁၉၅၀ အစောပိုင်းနှစ်များက ကိုရီးယားစစ်ပွဲကြောင့် ကွဲကွာသွားကြရသည့...