ဓာတ်ပုံ - Yangon Police
17 October 2018
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ YBS များပေါ်တွင် ခါးပိုက်နှုက်မှု ကျူးလွန်သော သဲသယရှိသူမျ...