အောက်တိုဘာ ၁၉ ။ ။ မာလီနိုင်ငံမှာ ဖြစ်ခဲ့ပြီး စစ်ရာဇဝတ်မှုမြောက်နိုင်တဲ့ ဖြစ်စဉ်အများအပြ...
လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများ၏ နိုင်ငံတကာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး ကော်မတီ (ICC) က ထိုင...