တောင်သူလယ်သမားနေ့နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဒေါက်တာ စိုးထွန်း( မြန်မာနိုင်ငံ ဆန်စပါးအသင်းဥက္ကဋ္ဌ)ကို...