တရုတ်နိုင်ငံနှင့် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတို့သည် ကုန်သွယ်ရေးစစ်ပွဲမှန်သမျှကိုစွန့်လွှတ်ပြီး...