ဓာတ်ပုံ - ဖူးအိအိနွယ်
18 July 2019
ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုအပိုင်းမှာ ရဝ ရာခိုင်နှုန်း၊ ၅ဝ ရာခိုင်နှုန်းစသဖြင့် အမျိုးမျိုးရှ...
ဇန်နဝါရီလ ၄ ရက်က ၊ ရန်ကုန်မြို့၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ချင်းချောင်းနန်းတော်မှာ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ “...
ဗိုလ်ချုပ်ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးရန် ဇာတ်ညွှန်းမှာ ပြီးစီးသလောက် ရှိနေပြီး လာမည့် စက်တင်ဘာလကုန်တ...
21 July 2018
ရန်ကုန် ဇူလိုင် ၂၁ ။ ။ ဗိုလ်ချုပ်ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးရန်အတွက် ၆ နှစ်တာ စောင့်ဆိုင်းနေရပြီး က...
24 April 2018
ဧပြီ ၂၄ ။ ။ ဗိုလ်ချုပ်ရုပ်ရှင်ကို ၂၀၁၈ ခုနှစ်အကုန်ပိုင်းတွင် စတင်ရိုက်ကူးသွားမည်ဟု သိရပ...