အမျိုးသားကြီးပွားတိုးတက်ရေးကုမ္ပဏီဥက္ကဋ္ဌ ဦးစိုးထွန်းရှိန်

20 September 2019
ကုမ္ပဏီဥက္ကဋ္ဌ ဦးစိုးထွန်းရှိန်သည် မြန်မာ့သတ္တုတွင်းဥပဒေဖြင့် အမှုဖွင့်ခံရပြီးနောက် ပုန်...
31 May 2019
ဦးစိုးထွန်းရှိန်သည် အမျိုးသားကြီးပွားတိုးတက်ရေးကုမ္ပဏီဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ပြီး ရမည်းသည်းမြို့နယ်...
03 April 2019
မိုးထိမိုးမိဒေသရှိ အကြီးစားရွှေလုပ်ကွက်များ၌ တာဝန်ကျဝန်ထမ်းများသည် အဂတိလိုက်စားပြီး...
မိုးထိမိုးမိ ရွှေတူးဖေါ်ရေးလုပ်ကွက်အား ၂၀၁၂ ခုနှစ်က တွေ့မြင်ရစဉ်။
05 January 2019
လုပ်ကွက်ကြီး (A)အတွင်းရှိ စိန်တောင်လုပ်ကွက်၊ ရွှေစင်လုပ်ကွက်၊ ထုံးကြီးလုပ်ကွက်နှင့် နွယ်...
05 November 2018
မိုးထိမိုးမိ ရွှေလုပ်ကွက်တွင်း ရွှေတူးဖော်ခွင့်ပါမစ် ရပ်ဆိုင်းပြီးနောက်ပိုင်းတွင် ဆက်လက်...