ဘာလင်၊ နိုဝင်ဘာ ၂၇ ။ ။ အိုင်အက်စ်စစ်သွေးကြွအုပ်စုကို တိုက်ခိုက်ရေးအတွက် တော်နေဒိုးထောက်လ...