မေ ၁၆ ရန်ကုန် ။ ။ ဆက်လက်ရိုက်ကူးဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့ "အောင်ဆန်းရုပ်ရှင်" မှာ ဗိုလ်ချုပ်နေရာက...