အာဖရိကနိုင်ငံများဖြစ်တဲ့ ဘီနင်နှင့် အိုင်ဗရီကို့စ်နိုင်ငံတို့မှာ ကျင်းပမည့် International Series ကြက်တောင်ရိုက်ပြိုင်ပွဲ