ကဘူး၊ သြဂုတ် - ၅ ။ ။ သြဂုတ်လ ၅ရက်နေ့က ထုတ်ပြန်ခဲ့သည့် ကုလသမဂ္ဂ၏ ကိန်းဂဏန်းများအရ အာဖဂန်...
အာဖဂန်နစ္စတန်မြောက်ပိုင်း ဘတ်ဂလန်ပြည်နယ်တွင် မင်္ဂလာဆောင်အခမ်းအနားတစ်ခု ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွား...

Pages