Ooredoo Enjoy the Internet

Shop.com.mm

UNFC

3 days 22 hours ago
1 Hit

“သြားျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္နဲ႔ က်ေနာ္တို႔ၾကားမွာ ၿပီးခဲ့တဲ့ အဌမအႀကိမ္မွာ ႀကိဳ ညွိႏႈိင္းၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။

Subscribe to UNFC